Voorwaarden groepscursus

Uiterste aanmelddatum: 16 september 2019.

Ik verplicht mij het cursusbedrag van 90 euro vóór 30 september 2019 over te maken op IBAN NL68 INGB 0004213058 van St Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau Svin, Groningen, o.v.v. mijn naam en de taal van de cursus. Bij het verstrijken van de betaaltermijn is het SVIN gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
Het bovengenoemde cursusbedrag is exclusief cursusmateriaal.

Terug naar Inschrijfformulier groepscursus