Allmänt

SVIN
Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau Nederland (SVIN), eller Scandinavian Translation and Information Bureau Netherlands, startades 1982 och är därmed den äldsta översättningsbyrån i Nederländerna med nordiska språk som specialitet. Under årens lopp har SVIN växt till en professionell organisation som känner till allt som sker på den nordiska marknaden.

Ett internationellt nätverk

SVIN förfogar över en bred skala specialister och experter och dessutom ett nätverk med översättare, lärare och konsulter, både inom- och utomlands.

Tjänster
SVIN kan erbjuda dig:
(auktoriserade) översättningar
tolkning och guidning
språkkurser
kulturella aktiviteter
information och råd

Mer information?

För mer information och eventuella uppdrag kontakta oss gärna:
Scandinavian Translation and Information Bureau Netherlands (SVIN)
Viaductstraat 3-20
NL – 9725 BG Groningen
tel.       +31 (0)50 312 25 16
e-mail: info@svin.nl

Kontakta oss gärna för en fri offert. Skräddarsydda priser.