Översättningar

Områden
Vår bakgrund och erfarenhet omfattar många områden, som ekonomi, marketing, juridik, teknik, transport, informationsteknologi, jordbruk, turism, litteratur.
Detta innebär att SVIN t.ex. kan hjälpa dig med översättningen av din hemsida, (affärs-) korrespondens, broschyrer, manualer och kontrakt..

Språken
Vi tillhandahåller (auktoriserade) översättningar till och från nederländska, danska, finska, isländska, norska, svenska, engelska och tyska.

Kvalitetsgaranti
För att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet hanterar SVIN principen att alla översättningar görs av modersmålstalare: översättarna översätter enbart till sitt modersmål. Varje översättning kontrolleras sedan för att ge extra kvalitetsgaranti vid varje uppdrag. Alla SVIN:s (auktoriserde) översättare har en akademisk eller jämförbar utbildning.

Leverans
Med de nya teknologiska hjälpmedeln spelar avstånd knappast någon roll. Leverans kan ske per e-post, fax, post och/eller kurir.

Språkcertifikat
1997 fick SVIN som en av de första översättningsbyråerna i Nederländerna det så kallade språkcertifikatet. Certifikatet tilldelas som en kvalitetsgaranti för byråns verksamhet.