Scandinavian Newsletter

Scandinavian Newsletter – a literary and cultural magazine
Het SVIN geeft een Engelstalig cultureel en literair magazine uit: de SCANDINAVIAN NEWSLETTER – a literary and cultural magazine. Elke uitgave heeft een aantal vaste literaire rubrieken waaronder eigentijdse literatuur en biografieën en geeft daarnaast een overzicht van recent uitgekomen vertalingen. Verder heeft elke uitgave een actueel thema, waarbij zowel bekende als minder bekende onderwerpen onder de aandacht worden gebracht.

Tot de abonnees behoren behalve de media, literaire en culturele instellingen o.a. bedrijven, uitgevers, en een groot aantal in Scandinavië geïnteresseerde particulieren.

De Scandinavian Newsletter wordt ondersteund door verschillende organisaties, waaronder instituten ter bevordering van de Deense, Finse, Noorse en Zweedse literatuur in het buitenland.

Verschenen
Tot nu toe zijn van de Scandinavian Newsletter 12 nummers verschenen.

In de webwinkel vindt u een lijst van de beschikbare nummers. De nummers 5-10 kosten
€ 7,- per stuk (exclusief porto).
De nummers 11-12 (dubbelnummers) kosten € 12,50 per stuk (exclusief porto).