Tolkning

Tolkning och guidning
Våra tolkar och guider har erfarenhet inom (auktoriserad) juridisk tolkning, tolkning vid kongresser, seminarier och produktpresentationer, tolkning och guidning vid affärs- och turistexkursioner.

Exkursionsprogram
På förfrågan kan vi också sammanställa ett exkursionsprogram för dig, helt i enlighet med dina önskemål, för resmål i hela Nederländerna. Tänk till exempel på turistiska attraktioner, men också på teman med branschanknytning.