Voorwaarden groepscursus

Uiterste aanmelddatum: 4 september 2024.

Ik verplicht mij het cursusbedrag van €105,- vóór aanvang van de eerste les over te maken op IBAN NL68 INGB 0004213058 van St Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau Svin, Groningen, o.v.v. mijn naam en de taal van de cursus. Bij het verstrijken van de betaaltermijn is het SVIN gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
Het bovengenoemde cursusbedrag is exclusief cursusmateriaal.

Als ik vanwege ziekte of coronagerelateerde klachten van mijzelf of mijn huisgenoten niet aan de les kan deelnemen, wordt de les niet ingehaald. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Terug naar Inschrijfformulier groepscursus