Herinneringen aan mijn rampspoed (2014)

Herinneringen aan mijn rampspoed (2014)

Leonora Christina Ulfeldt

Vertaald door Jan Baptist

“Mijn gevangenschap had eenentwintig jaar, negen maanden en elf dagen geduurd.
Koning Frederik III liet me gevangenzetten op 8 augustus 1663, koning Christian V gaf me de vrijheid op 18 mei 1685. (…) Allerliefste kinderen, dit is het grootste deel van het vermeldenswaardige dat zich binnen mijn gevangenismuren heeft afgespeeld. Ik leef nu in de hoop dat het God en Zijne Koninklijke Majesteit zal behagen dat ik jullie zelf dit verslag kan laten zien; moge God Zijn genade daarvoor geven!”

Dit schreef gravin Leonora Christina (1621-1698), dochter van de Deense koning Christian IV en gravin Kirsten Munk. Met deze woorden eindigen ook haar memoires waarin zij op indrukwekkende en bij vlagen soms geestige wijze verslag doet van haar ervaringen tijdens haar jarenlange gevangenschap in de Blauwe Toren van Christiansborg in Kopenhagen. In Herinneringen aan mijn rampspoed worden de politieke intriges beschreven die vooraf gingen aan haar opsluiting, gevolgd door een gedetailleerd relaas over haar wederwaardigheden als gevangene.
Het boek geeft een bijzondere kijk op de Deense 17e eeuw en op de verhoudingen binnen het Deense hof en is bovendien een uniek document humain.
Dankzij de Nederlandse vertaling van Jan Baptist is deze klassieker, die deel uitmaakt van de Deense culturele canon en geldt als het belangrijkste Deense prozawerk uit de 17e eeuw, nu toegankelijk geworden voor het Nederlandstalige publiek.

ISBN 9789079873050

€24.95Prijs:
Loading Updating cart...