Beëdigde vertalingen en apostilles

Beëdigde vertaling
Een beëdigde vertaling wordt door de vertaler voorzien van een beëdigingregel waarin de vertaler verklaart dat de tekst een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling van het origineel is. Daarnaast plaatst de beëdigd vertaler haar/zijn handtekening en stempel op de vertaling.

Officiële documenten zoals trouwaktes, geboortebewijzen, diploma’s en aangiftes worden doorgaans beëdigd vertaald. Om een beëdigde vertaling te kunnen maken, is een gewaarmerkte kopie van het te vertalen document nodig. Een gewaarmerkte kopie kunt u laten maken bij de gemeente of een notaris. Nederlandse gemeentes maken geen gewaarmerkte kopieën van diploma’s en getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij de instelling (school, universiteit, enz.) die het diploma heeft uitgereikt of een notaris.

Apostille
Legalisatie (het rechtsgeldig maken) van een vertaling gebeurt door middel van een apostille. Met een apostille wordt de echtheid van de handtekening van de beëdigd vertaler bevestigd. Een apostille wordt afgegeven bij de arrondissementsrechtbank waar de beëdigd vertaler geregistreerd staat en kost ongeveer twintig euro (excl. ophaalkosten).